top of page

Kom thuis bij jezelf en in jouw systeem dankzij een familie opstelling

Een familieopstelling helpt je inzicht te krijgen in waarom je dingen doet zoals je ze doet.

Bijvoorbeeld:

- als een bepaalde relatie in je leven niet goed loopt, zoals de relatie

met je partner, collega, baas, kinderen of …

- als je lichamelijke klachten hebt waar je niet vanaf raakt 

- als gelijkaardige gebeurtenissen zich blijven herhalen

- ...

De oorzaak van al deze voorbeelden heeft een link met jouw systeem van herkomst. Een familieopstelling is een krachtige en uiterst effectieve manier om onderbewuste patronen inzichtelijk te maken en aan de slag te gaan met jouw problemen en/of klachten.

Word je bewust van wat je drijft

Hier zijn antwoorden te vinden op de vraag “wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt” en “waardoor we niet lekker in ons vel zitten of onze doelen niet lijken te halen”.

Tijdens een familieopstelling kijk je onder begeleiding naar personen en gebeurtenissen binnen jouw familiesysteem die met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op het verleden, heden en toekomst.

Het resultaat is een échte eye opener:

 • Je ziet waar bepaalde patronen vandaan komen.

 • Je begrijpt wat het nut van die patronen is.

 • Je begrijpt waarom de patronen jou tegenhouden jezelf te zijn en je leven volledig te leven.

 

Contacteer mij voor meer informatie

Wat is een systeem?

Tijdens een familieopstelling, neem je een kijkje in je systeem van herkomst.

Een systeem is een groep mensen met haar eigen regels en wetten. Bijvoorbeeld een gezin/familie waarin iedereen zijn eigen rol heeft. De werking van de (ongeschreven) regels en wetten, de verhoudingen onder elkaar en de onuitgesproken rollen, kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Ze kunnen leiden tot onbegrip en verwarring waardoor je in het dagelijks leven onder druk komt te staan.

Doordat het systeem je kan verstikken, kan het moeilijk zijn om jezelf te zijn. Je zit vast in patronen en overtuigingen die bij het systeem horen en die door voorgaande generaties mogelijk zijn doorgegeven. Dit alles gaat meestal onbewust. Het enige wat je ervan merkt, zijn jouw klachten. Bij een familieopstelling breng je dit allemaal in kaart en wordt het zichtbaar.

 

Breng jouw onderbewustzijn in kaart

Wanneer doe je beroep op een familieopstelling?

Een familieopstelling kan jou helpen wanneer je een probleem in je leven wilt oplossen of een vraag wilt beantwoorden.

Enkele voorbeelden:

 • Je hebt fysieke klachten en weet niet meer hoe je hiermee omgaat.

 • Het lijkt alsof je nooit kan zeggen wat je echt denkt en dat stoort jou.

 • Er gebeuren steeds dingen in je leven die het je moeilijk maken en je kan dit patroon niet doorbreken.

 • Je hebt een financiële druk, terwijl je hard werkt en weinig uitgeeft.

 • Je vindt het moeilijk om sociale contacten aan te gaan of je kan met bepaalde mensen niet goed opschieten.

 • Je loopt tegen problemen aan op je werk en weet niet hoe dit komt.

 • De opvoeding van je kinderen verloopt niet echt vlot.

 • ….

Een familieopstelling laat je zien waar je vastloopt en waar je juist kan schitteren.

Hoe gaan wij samen te werk?

Stap 1. We komen samen met verschillende mensen. Er is een vraagsteller en er zijn representanten.

Stap 2. Een deelnemer die vraagsteller is, brengt een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wil krijgen. In een kort gesprek gaan we de vraag onderzoeken en de link leggen naar jouw systeem. Samen bepalen we wat het doel is en wie we gaan opstellen.

Stap 3. Vervolgens kiest de vraagsteller andere aanwezige mensen uit om een rol te representeren vanuit iemand van zijn/haar systeem. Hij/zij kiest iemand uit voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. We zetten dus relaties neer en de vraagsteller stelt een onderdeel van zijn leven op waar hij/zij mee worstelt. Deze mensen krijgen in de ruimte een plaats ten opzichte van en in relatie met elkaar.

Stap 4. Nu gaan we onderzoeken wat we zien, wat er nodig is en wat zichtbaar wil worden.

Het magische is dat representanten op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.

In eerste instantie kijkt de vraagsteller zelf naar zijn/haar eigen opstelling, omdat er een representant is voor zichzelf. Naarmate de opstelling vordert, neemt de vraagsteller zijn eigen plaats in. Dit om het nieuwe beeld op hem/haar te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen bewust te doorvoelen en daarna los te kunnen laten.

Conclusie van de familieopstelling

Ook als representant leer je over jezelf en ervaar je vermindering van je klachten. Een universele wetmatigheid is dat alles één is en alles steeds met elkaar verbonden is. Je wordt niet voor niets als die specifieke representant uitgekozen, dit heeft steeds een waardevolle persoonlijke ervaring.

 

Boek jouw persoonlijke familieopstelling

 

Wat is het doel van de familieopstelling?

De oorsprong waarom we dingen doen die we doen is steeds liefde. Doordat we loyaal zijn aan elkaar, is er een verstrikking in deze liefde en kan dit niet meer stromen.

Je ontdekt tijdens een opstelling hoe jij en anderen zich in jouw systeem beïnvloeden en je leert patronen (h)erkennen. Tijdens een opstelling worden de verstrikkingen zichtbaar en gaat de liefde weer stromen. Dit is altijd voelbaar en geeft verlichting.

De opsteller werkt in afstemming met de representanten om duidelijkheid te krijgen in de oorzaak van het probleem en de natuurlijke stroming van liefde weer op gang te brengen, waardoor het vanzelf oplost.

Bij elke opstelling zien we gelijkaardige dingen terugkomen. Voor de start van de opstelling is de vraagsteller onrustig, bezorgd, piekerend, slaapt slecht, kan zich moeilijk focussen, … De vraagsteller heeft mogelijks geen zicht op hoe het verder moet.

Na de opstelling beleeft de vraagsteller een totaal andere ervaring. Er is een diepe opluchting, het lichaam ontspant, de ademhaling ontspant en verdiept, puzzelstukjes vallen in elkaar en het begrijpen wordt helder.

Het resultaat van de familieopstelling?

 • Een gevoel van dankbaarheid wordt uitgedrukt.

 • De plek wordt duidelijk.

 • De verwarring is voorbij.

 • De innerlijke houding verandert.

 • De relatie met de betrokkenen verbetert.

 • De vraagsteller voelt zich krachtiger en meer aanwezig.

 • De lucht klaart op. 

 • Er is opnieuw perspectief om verder te gaan.

Mensen stralen waar ze enkele uren voordien nog geen nieuwe mogelijkheden zagen.

2.png
1.png

Interesse? Ik hoor het graag.

Main foto bijgesneden.PNG
5.png
6.png
7.png
bottom of page